Utdannelse

Denne oppgaven er et nakent fremstilt kunstarbeide som forteller en liten del av livet mitt.

Det er på en måte både vondt og godt å blottlegge sine personlige opplevelser via kunsten men det er en stor del av meg , og stadig kommer det skisser som minner meg om temaet. Perioden under prosessarbeidet ble en tøff tid med mye som måtte bringes frem igjen og ikke minst at jeg ventet på en ny operasjon. Nå i ettertid er det godt å ha gjordt denne hovedoppgaven.

Jeg har laget denne fremstillingen så nært som mulig presentasjonen som mulig.

Hovedoppgave del 1

2012
" Det magiske kruset"
Line Eldor Børseth

Jeg vil åpne denne oppgaven med noen ord som kom her forleden.Disse ordene bragte meg også nærmere oppgaven.

" Kunsten bidrar til lettere evne å forstå meg selv. Stadig overraskes jeg over hva som kommer til uttrykk på skisseblokka om jeg ikke passer godt på.

Idet fokuset vandrer over i egne tanker - ja da skjer det !!! Min indre stemme og strek er en nådeløs påminnelse om den absolutte sannhet. "


Jeg har en intensjon om å lytte mer til min indre stemme og å bruke tegning som et av flere verktøy til å formidle mine historier. Kjenner at jeg er klar for å uttrykke et mer privat rom via kunsten. Å la mine opplevelser komme frem gjennom mine arbeider er på en måte skremmende. Selve temaet og prosessen vil utfordre meg på flere plan, ikke bare kunstnerisk men også personlig.

Med en viss fare for at materialet kan bli tungt velger jeg likevel å fortelle min historie.
Dette er noe jeg har tenkt på i lengre tid og nå føles det helt rett å begynne på denne reisen.
Jeg ønsker å formidle dette gjennom barneøyne og at dette medfører en lettere stemning i arbeidene.

Sophies Minde hadde sitt utgangspunkt i søstrene Agnes og Nanna Fleischers grunnleggelse av «Arbeidsskole for Vanføre» i Kristiania i 1892. Sophies Minde ble etablert i 1897. Det økonomiske fundamentet var jubileums-gaven fra det norske folktil Kong OscarII og en betydelig gave fra Dr.Wille.

Åpningen ble foretatt av Kongen selv. Stiftelsen er oppkalt etter kongens kone, dronning Sophie.

I 1914 utvidet med et ortopedisk skomakerverksted. Skolen ble etter hvert spesialisert yrkeskole for vanføre.

1927 åpnet anlegget i Trondheimsveien 132 med poliklinikk og ortopedisk verksted. Sykehuset fikk fort riksfunksjoner innen flere felter av ortopedien. Det første professorat i ortopedisk kirurgi som ble opprettet i Norge fikk overlege ved sykehuset Ivar Alvik.

Som tema har jeg valgt å gå tilbake til min barndom og stedet er Sophies Minde.

Jeg tilbrakte mange perioder på sykehuset og minnene mine er forankret i veggene der for all tid.
Frem til 10 års alder har jeg bare vage erindringer fra mitt barndomshjem eller personer knyttet til dette.

Valget av tema er en naturlig start på en lang prosess fremover. Det er mange sterke opplevelser som knytter seg til dette sykehuset og det har vært med på å forme meg til den jeg er og valgene jeg har tatt gjennom årene.

Det magiske kruset er en fortelling fra et av mine opphold ved Sophies Minde.
Som barn flest hadde jeg en livlig fantasi.
Denne gangen var det saftglasset som fanget min interesse. Det var et stål krus og uansett om jeg var våken eller sov var kruset fylt opp.
For meg ble dette magisk og enden på historien var at kruset ble sendt med meg hjem.

Prosessen med mitt tema er godt i gang. Jeg har rotet i gamle bilder og snakket med familien om deres opplevelser. Bruker internet til å prøve å finne ledetråder, det er ikke så mye å finne fra 1963 og fremover i tid. Det blir mye notater og tekster underveis. Tegner skisser og lar det ene føre til det andre. Jeg prøver å lage skisser til det meste jeg tenker på, og vil bruke dette materialet som hjelpemiddel til å ferdigstille oppgaven.

Prosessarbeidet peker tydelig mot flere motiver og arbeider. Det er interessant å være i denne skaperprosessen og oppleve hvordan streken tar over og til tider bestemmer veien videre. Jeg kjenner en god følelse for denne prosessen jeg er i for tiden. Opplevelsen av å bruke min egen kraft og historie er viktig for meg i utviklingen av dette prosjektet.

Hvis ikke jeg hadde min ensomhet, hvor ensom var jeg ikke da ???

Hovedarbeidet

Jeg ønsker å lage dette arbeidet i stort format.
Jeg gjør dette fordi det sier noe mer. Dette bildet krever en stor flate da jeg vil fortelle om det lille i alt det skremmende store. Videre vil jeg bruke kraft-papir, tape, akrylmaling og kull.
Jeg vil lime sammen noen store ark med tape på for og baksiden. Ved å fysisk bruke tape så plastrer jeg liksom sammen barnets opplevelse Deretter grunne papiret med tykk hvitmaling som forteller om sykehusets sterile atmosfære, og la strøkene gå uvilkårlig rundt på papiret. Om noen flater ikke får grunning bidra det bare til å gjøre arbeidet litt røffere. Ved å bruke kull på dette underlaget får jeg ulike strukturer i flatene.Jeg føler at ved å tegne fremfor å male vil ikke bildet bli så tungt, og at gjennom tegningen har jeg bedre kontakt med mine egne følelser. Tegning er mer nakent enn maleriet som hele tiden kan omstruktureres.

Plei mistro til fargen rosa!!!!
Jeg nærmest hater ROSA.
Når jeg våkner fra narkose er alt rosa.
Det neste som kommer er smerte.

SANDKASSE
Akryl på Lin-lerret.

Til slutt i denne presentasjonen vil jeg vise en installasjon. Denne har en mye krassere belysning av temaet, enn de andre arbeiderne.
Sophies Minde hadde mange medisinske studenter og før hver operasjon måtte vi inn på en slags "scene" hvor alle studentene var samlet sammen med De høye herrer.
Saken ble ikke bedre av at vi fikk beskjed om å gjøre oss klare til FESJÅ.

Presentasjon av hovedoppgaven

Det ligger enormt mange timer bak denne oppgaven.